log bhot barha charha kar comments karte hain

Station house restaurant, log bhot barha charha kar comments karte hain, last night dinner kiya mera review hai k very fast service but taste less food, bare to bare bachon ko bhi khana pasand nai aaya😠😠